/
/
אנגלית – אוצר מילים ופעלים

אנגלית – אוצר מילים ופעלים

בשיעור זה נלמד על פעלים באנגלית דרך התנסות. נלמד על פעלים באנגלית דרך משימות הכוללות פעלים שונים והרכבת פאזל עם הפועל.

יסודי
נושא: אנגלית
תחום דעת: אנגלית
כיתה: א, ב, ג, ד, ה, ו
מערך בודד
מיקום: מרחב למידה, בכיתה

פתיחת השיעור

נפתח את השיעור בהקניית פעלים בקבוצה.

חלוקת הכיתה  ל-5 קבוצות, כל קבוצה מקבלת מספר משימות, הכתובות על פתקי משימה, ברגע שהם מסיימים את המשימה, הם מקבלים חתיכה של פאזל מהמורה, ועליה כתובה המשימה השנייה, עליהם לשמור את חתיכות הפאזל ולאחר מכן תתקבל תמונה הכוללת את אחד הפעלים שנלמדו.

המשימות יכללו מטלות הקשורות לפעלים הנלמדים- לדוגמא'                                       

 Run- Run   around the…3 times.

Jump Up and down the stairs 5 times.

התלמידים יקבלו בנק מילים- כרטיסייה שתסייע להם עם אוצר המילים הנלמד. 

סיום

התלמידים ידביקו את הפאזל שהתקבל, ויציגו את הפועל לשאר הכיתה. קבוצה שתסיים ראשונה את המשימה, תנצח בתחרות ותקבל גביע:)

נושא השיעור: אנגלית
כתבו: מורות מבית הספר "קשת", ירושלים
תחום דעת: אנגלית
כיתה: א, ב, ג, ד, ה, ו
מערך בודד
מיקום השיעור: מרחב למידה, בכיתה