/
/
היכרות עם הבינה מלאכותית
לוגו מנהלת תקשוב מדע וטכנולוגיה

היכרות עם הבינה מלאכותית

מערך שיעור להכרות עם הבינה מלאכותית באצעות מצגת. מתאים ללמידה עצמאית, עבור התלמידים וגם עבור הצוות החינוכי שיכיר את הAI

על יסודי
תחום דעת: חברה, כישורי חיים, רב תחומי
כיתה: יב, ז, ח, ט, י, יא
מערך בודד
מיקום: בכיתה, מבוסס דיגיטל, מרחב למידה
מיומנויות: לומד עצמאי, אוריינות דיגיטלית, חשיבה ביקורתית
מיומנות מרכזית: למידה עצמאית, חקר, השוואה
ציוד: מחשב לכל תלמיד או מחשב לזוג תלמידים
קבצים

הכנה לשיעור

  • פותחים את המצגת: מהי בינה מלאכותית
  • משכפלים את המצגת 
  • מגדירים את השיתוף כך שהתלמידים יוכלו לערוך את המצגת כשיקבלו אותה 
  • מעלים לגוגל קלאסרום את המצגות כמשימה שבה כל תלמיד מקבל עותק 

כמה? 40 דקות

איפה? בכיתה או מרחוק

גוף השיעור

מסבירים על מה למדים היום – היכרות עם הבינה מלאכותית

התלמידים:

  • נגשים למצגת
  • מתחילים לעבוד לבד או בזוגות
  • מגישים למורה

אפשר בקלאסרום, או נגשים למורה

כמה? 5 דקות

איפה? בכיתה או מרחוק

סיכום

מסכמים במיליאה מה למדנו

ענו במילה אחת.

למה חשוב לשלב בינה מלאכותית בבית הספר?

כתבו: דגנית שרייבר
תחום דעת: חברה, כישורי חיים, רב תחומי
כיתה: יב, ז, ח, ט, י, יא
מערך בודד
מיקום השיעור: בכיתה, מבוסס דיגיטל, מרחב למידה
מיומנויות: לומד עצמאי, אוריינות דיגיטלית, חשיבה ביקורתית
מיומנות מרכזית: למידה עצמאית, חקר, השוואה
ציוד: מחשב לכל תלמיד או מחשב לזוג תלמידים
מתודות הוראה