תוכניות חינוכיות

מוזמנים לראות ולהכיר את על התוכניות שמנח״י
מציע לבתי ספר, מורים ותלמידים.

גיל

מגזר

יעדי התוכנית

סוג חינוך

עיר שטוב לחיות בה
עיר שטוב לחיות בה
ברגלים - נעים ללכת בעיר