תוכניות חינוכיות

מוזמנים לראות ולהכיר את על התוכניות שמנח״י
מציע לבתי ספר, מורים ותלמידים.

גיל

גיל

מגזר

מגזר

יעדי התוכנית

יעדי התוכנית

סוג חינוך

תוכניות חינוכיות | סוג חינוך
חוות דעת
הדרכה בית ספרית בלמידה חוץ כיתתית
חוות דעת
לוגו חוות דעת
חוות דעת