תוכניות חינוכיות

מוזמנים לראות ולהכיר את על התוכניות שמנח״י
מציע לבתי ספר, מורים ותלמידים.

גיל

גיל

מגזר

מגזר

יעדי התוכנית

יעדי התוכנית

סוג חינוך

תוכניות חינוכיות | סוג חינוך
חוות דעת
לוגו חוות דעת
חוות דעת
גינה חינוכית-כמרחב למידה
שום דבר לא נעלם