תוכניות חינוכיות

מוזמנים לראות ולהכיר את על התוכניות שמנח״י
מציע לבתי ספר, מורים ותלמידים.

גיל

גיל

מגזר

מגזר

יעדי התוכנית

יעדי התוכנית

סוג חינוך

תוכניות חינוכיות | סוג חינוך
בולה מגדר
בולה מגדר
החממה ליזמות חברתית
החממה ליזמות חברתית
הקולג׳ הירושלמי!