תוכניות חינוכיות

מוזמנים לראות ולהכיר את על התוכניות שמנח״י
מציע לבתי ספר, מורים ותלמידים.

גיל

מגזר

יעדי התוכנית

סוג חינוך

בולה מגדר
בולה מגדר
החממה ליזמות חברתית
החממה ליזמות חברתית
הקולג׳ הירושלמי!