תוכניות חינוכיות

מוזמנים לראות ולהכיר את על התוכניות שמנח״י
מציע לבתי ספר, מורים ותלמידים.

גיל

מגזר

יעדי התוכנית

סוג חינוך

חוות דעת
לוגו חוות דעת
חוות דעת
היתרון הירושלמי
הקולג׳ הירושלמי!
יתרון עירוני מדעי