תוכניות חינוכיות

מוזמנים לראות ולהכיר את על התוכניות שמנח״י
מציע לבתי ספר, מורים ותלמידים.

גיל

גיל

מגזר

מגזר

יעדי התוכנית

יעדי התוכנית

סוג חינוך

תוכניות חינוכיות | סוג חינוך
פרחי בר בתיכון ניסויי, ירושלים
פרחי בר - בבית ספר בישראל
פרחי בר
חוות דעת
הדרכה בית ספרית בלמידה חוץ כיתתית
חוחית צלם פיקי איש שלום-min
ספירת הציפורים הגדולה
יער בעיר
חוות דעת
לוגו חוות דעת
חוות דעת
סביב-לה
גינה חינוכית-כמרחב למידה