תוכניות חינוכיות

מוזמנים לראות ולהכיר את על התוכניות שמנח״י
מציע לבתי ספר, מורים ותלמידים.

גיל

מגזר

יעדי התוכנית

סוג חינוך

יער בעיר
חוות דעת
לוגו חוות דעת
חוות דעת
סביב-לה
גינה חינוכית-כמרחב למידה