תוכניות חינוכיות

מוזמנים לראות ולהכיר את על התוכניות שמנח״י
מציע לבתי ספר, מורים ותלמידים.

גיל

מגזר

יעדי התוכנית

סוג חינוך

מתאקלמים- שוק תחפושות
מתאקלמים
מנהיגות נוער למען האקלים