תוכניות חינוכיות

מוזמנים לראות ולהכיר את על התוכניות שמנח״י
מציע לבתי ספר, מורים ותלמידים.

גיל

מגזר

יעדי התוכנית

סוג חינוך

לא פוסחים על אף סוללה
לא פוסחים על אף סוללה
עיר שטוב לחיות בה
עיר שטוב לחיות בה
הריהוט הישן לאן?
ברגלים - נעים ללכת בעיר
גינה חינוכית-כמרחב למידה
שום דבר לא נעלם