גינה חינוכית כמרחב למידה

למי מיועדת התוכנית?

מורים/ות ותלמידים/ות

על התוכנית

גינה חינוכית הינה מרחב למידה חי ופעיל בשטח בית הספר, באחריות הצוות והתלמידים, המהווה הזדמנות נפלאה ללמידה חוץ כיתתית משמעותית וחוויתית, עבור מורים ותלמידים בכל שכבות הגיל.
הגינה מזמנת למידה פעילה בתחומי מדעים, טבע, קיימות, בריאות וכן מגוון תחומי דעת נוספים כגון מתמטיקה, ספרות, אנגלית ועוד.
הפעילות בגינה מאפשרת פיתוח מיומנויות כגון התבוננות, עבודת כפים ומשלבת ערכים כגון אחריות, עבודת צוות ועוד.

* שנת תשפ"ב הינה שנת שמיטה ועל כן לא תוקמנה גינות חדשות, אך מותר ורצוי להמשיך לטפח את הגינות הקיימות.

מה מקבלים

ייעוץ אגרונומי לתכנון הקמת הגינה

ציוד וחומרים בהתאם לצרכים (כגון: מערכת השקיה ממוחשבת, צנרת, אדמה, קומפוסט, מיכלים, עצים, רב שנתיים ועוד).

עבודת הקמה של הגינה על סמך התכנית שתגובש יחד עם תלמידים ומורים.

לווי מקצועי, אגרונומי ופדגוגי לצוות המורות/ים המובילות/ים את התכנית במהלך שנתיים.

במהלך שנתיים - הכשרה, לווי מקצועי, פדגוגי לצוות המורות/ים המובילות/ים את התכנית כולל חוברת מידע והצעות לפעילויות לימודיות בגינה.

במהלך שנתיים – תחזוקה וליווי אגרונומי

מה נדרש מהמשתתפים?

  • התחייבות לתת לפחות 2 שעות שבועיות למורה לתחזוקה ועבודה חינוכית בגינה.
  • השתתפות המורה בהכשרה קצרה.
  • תשלום על המים להשקיה.
  • בשנה השנייה תשלום על ביקור תחזוקה אחד של צוות מקצועי בתחום החקלאי.
  • החל מהשנה השלישית והלאה, אחריות למימון שני ביקורי תחזוקה בשנה כולל רכישה של שתילים עונתיים ובמידה הצורך אדמה וקומפוסט.

חומרי עזר

לפרטים נוספים

יעל להמן
הרשמה פעילה

משתתפים בתוכנית

בחמש השנים האחרונות הוקמו גינות בכ- 200 מוסדות חינוך בירושלים גני ילדים ובתי ספר ברחבי העיר ביניהם בתי ספר יסודי ועל יסודי, גני ילדים במזרח ירושלים, תלמודי תורה ועוד.