/
/
שבוע WE Learn
מרכז פסגה. לוגו

שבוע WE Learn

חשיבה לינארית וחשיבה פרדוקסלית בחיבור לרב תחומית ומיומנויות המח"ר

מרכזי הפסג"ה , ממחוז ירושלים והעיר ירושלים

מזמינים אתכם אנשי החינוך, מכל שכבות הגיל (גן -י"ב) 
להשתתף בשבוע שיעסוק, בהתחדשות הלמידה.
התחדשות הלמידה מתמקדת בשילוב בין ידע, מיומנויות וערכים.
חיבור בין תחומי דעת וחיזוק הקשר בין הלמידה לחייהם של התלמידים והתלמידות בהווה ובעתיד 
היום, מחשיבה לינארית לחשיבה פרדוקסלית – ד"ר קרן רז נצר

כל הפרטים

20/11/2022