/
/
שבוע WE Learn
מרכז פסגה. לוגו

שבוע WE Learn

מעגלי השפעה של אומנים בעולם, למשבר האקלים והסביבה

מרכזי הפסג"ה , ממחוז ירושלים והעיר ירושלים

מזמינים אתכם אנשי החינוך, מכל שכבות הגיל (גן -י"ב) 
להשתתף בשבוע שיעסוק, בהתחדשות הלמידה.
התחדשות הלמידה מתמקדת בשילוב בין ידע, מיומנויות וערכים.
חיבור בין תחומי דעת וחיזוק הקשר בין הלמידה לחייהם של התלמידים והתלמידות בהווה ובעתיד 

היום, מעגלי השפעה של אומנים בעולם, למשבר האקלים והסביבה. מירי ישראלי

כל הפרטים

20/11/2022