/
/
שבוע WE Learn
מרכז פסגה. לוגו

שבוע WE Learn

צוות מנצח חשיבה שיתופית על עבודה שיתופית

מרכזי הפסג"ה , ממחוז ירושלים והעיר ירושלים

מזמינים אתכם אנשי החינוך, מכל שכבות הגיל (גן -י"ב) 
להשתתף בשבוע שיעסוק, בהתחדשות הלמידה.
התחדשות הלמידה מתמקדת בשילוב בין ידע, מיומנויות וערכים.
חיבור בין תחומי דעת וחיזוק הקשר בין הלמידה לחייהם של התלמידים והתלמידות בהווה ובעתיד 

היום, צוות מנצח חשיבה שיתופית על עבודה שיתופית. יעל בן ארזה

כל הפרטים

21/11/2022