/
/
חושבים על שעורי מחשבים
לוגו מנהלת תקשוב מדע וטכנולוגיה

חושבים על שעורי מחשבים

מפגש מורים

מזמינים אותכם למפגש חשיבה על שעורי מחשבים

נפגש לשיח וחשיבה משותפת בזום

המפגש מותנה במספר הנרשמים

כל הפרטים

22/09/2022