ארגז הכלים הפדגוגי

מחפשים רעיונות לגיוון השיעור

שכבת גיל

מטרת השיעור

חלקי השיעור

מטלות מהמחברת

לוח אינטראקטיבי, Jamboard

יצירת נושאים
בוחן

איך נכנסים?

עוזבים / מסיימים

הוספת הערה קולית

משוב מורה

פתיחת כיתה

משימה אישית

איך נכנסים?

מצגת sway
Slides לתלמידים
מתכתבים

הקלדה קולית

הוספת הערה
כניסה ל-Google Classroom
Docs
קבוצות למידה
יוצרים ערוצים

שיתוף ב Google Drive

תזמון חומרים
טופס ממוחשב
ענן ה-one drive
למידה שיתופית
ספריה שיתופית
סוגי כיתות

יצירה ב Google Slide

חיפוש מתוך מסמך

מחברת הכיתה
מיחזור משימות
שאלה בודדת

ניהול ציונים

ארגון ויצירה בDrive
חומרי לימוד
מכינים משימות

יצירת שאלונים, Google Forms

טבלאות נתונים

כלי האופיס

מתכתבים ב"עדכונים"

משוב מיידי
למידה שיתופית

פתיחת כיתה

למידה דיפרנציאלית

Docs
שיתופיות
נותנים מטלה
מנגישים מידע

ניהול "אנשים"

למידה שיתופית

עריכה בסיסית

Docs

חישוב ציונים

הוראה מבוססת נתונים
הערכת מטלות

היסטוריית גירסאות

שיתופיות ופרטיות
משתפים במליאה
מחברת התלמיד

לוח גרפי - Google Drawings