סביבת ענן -
הכיתה הוירטואלית
מיקרוסופט טימס

כניסה לסביבת ענן טימס 365

סביבת הענן מאפשרת הקמת כיתה וירטואלית שתלווה את הכיתה הפיסית ותאפשר למידה רציפה.
מוזמנים להתחיל במסע הלמידה של הסביבה בזמן ובקצב שלכם.

star
Path 5475
star
Path 5474
Group 263
Group 264
Group 265
Path 5500
Group 311
Group 266

סביבת ענן -
הכיתה הוירטואלית
מיקרוסופט טימס

סביבת הענן מאפשרת הקמת כיתה וירטואלית שתלווה את הכיתה הפיסית ותאפשר למידה רציפה.
מוזמנים להתחיל במסע הלמידה של הסביבה בזמן ובקצב שלכם.

star
Path 5475
star
Path 5474
Path-2009
כוכב שחור לדף מסלול
1

נכנסים
לסביבת
הטימס

2

כיתה
וירטואלית

3

אזור
הפירסומים

4

אזור הקבצים
וניהול הידע

5

ערוצים לארגון
וניהול למידה

6

מחברת
הכיתה

אזור
המטלות

7

כלי
האופיס

ארגון למידה
קבוצתית

8
9