סביבת ענן -
הכיתה הוירטואלית
מיקרוסופט טימס

סביבת הענן מאפשרת הקמת כיתה וירטואלית שתלווה את הכיתה הפיסית ותאפשר למידה רציפה.
מוזמנים להתחיל במסע הלמידה של הסביבה בזמן ובקצב שלכם.

Path 5476
Path 5475
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path 5474
Group 263
Group 264
Group 265
Path 5500
Group 311
Group 266

סביבת ענן -
הכיתה הוירטואלית
מיקרוסופט טימס

סביבת הענן מאפשרת הקמת כיתה וירטואלית שתלווה את הכיתה הפיסית ותאפשר למידה רציפה.
מוזמנים להתחיל במסע הלמידה של הסביבה בזמן ובקצב שלכם.

Path 5476
Path 5475
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path 5474
אין כלים שמורים
Group-189
Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
Group-188
Path-2009
Asset-25

נכנסים
לסביבת
הטימס

איך נכנסים?

כיתה
וירטואלית

פתיחת כיתה
סוגי כיתות

אזור
הפירסומים

מתכתבים

אזור הקבצים
וניהול הידע

ספריה שיתופית
ענן ה-one drive
שיתופיות ופרטיות

ערוצים לארגון
וניהול למידה

יוצרים ערוצים
קבוצות למידה

מחברת
הכיתה

למידה שיתופית
למידה דיפרנציאלית
מחברת התלמיד
מחברת הכיתה

אזור
המטלות

מטלות מהמחברת
נותנים מטלה

כלי
האופיס

ארגון למידה
קבוצתית

טופס ממוחשב
למידה שיתופית
כלי האופיס