סביבת ענן -
הכיתה הוירטואלית
מיקרוסופט טימס

כניסה לסביבת ענן טימס 365

סביבת הענן מאפשרת הקמת כיתה וירטואלית שתלווה את הכיתה הפיסית ותאפשר למידה רציפה.
מוזמנים להתחיל במסע הלמידה של הסביבה בזמן ובקצב שלכם.

Path 5476
Path 5475
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path 5474
Group 263
Group 264
Group 265
Path 5500
Group 311
Group 266

סביבת ענן -
הכיתה הוירטואלית
מיקרוסופט טימס

סביבת הענן מאפשרת הקמת כיתה וירטואלית שתלווה את הכיתה הפיסית ותאפשר למידה רציפה.
מוזמנים להתחיל במסע הלמידה של הסביבה בזמן ובקצב שלכם.

Path 5476
Path 5475
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path 5474
Path-2009
כוכב שחור לדף מסלול
1

נכנסים
לסביבת
הטימס

איך נכנסים?
2

כיתה
וירטואלית

פתיחת כיתה
סוגי כיתות
3

אזור
הפירסומים

מתכתבים
4

אזור הקבצים
וניהול הידע

ספריה שיתופית
ענן ה-one drive
שיתופיות ופרטיות
5

ערוצים לארגון
וניהול למידה

יוצרים ערוצים
קבוצות למידה
6

מחברת
הכיתה

למידה שיתופית
למידה דיפרנציאלית
מחברת התלמיד
מחברת הכיתה

אזור
המטלות

7
מטלות מהמחברת
נותנים מטלה

כלי
האופיס

ארגון למידה
קבוצתית

8
9
טופס ממוחשב
למידה שיתופית
כלי האופיס