סביבת ענן -
הכיתה הוירטואלית
מיקרוסופט טימס

כניסה לסביבת ענן טימס 365

סביבת הענן מאפשרת הקמת כיתה וירטואלית שתלווה את הכיתה הפיסית ותאפשר למידה רציפה.
מוזמנים להתחיל במסע הלמידה של הסביבה בזמן ובקצב שלכם.

Path 5476
Path 5475
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path 5474
Group 263
Group 264
Group 265
Path 5500
Group 311
Group 266

סביבת ענן -
הכיתה הוירטואלית
מיקרוסופט טימס

סביבת הענן מאפשרת הקמת כיתה וירטואלית שתלווה את הכיתה הפיסית ותאפשר למידה רציפה.
מוזמנים להתחיל במסע הלמידה של הסביבה בזמן ובקצב שלכם.

Path 5476
Path 5475
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path 5474
Path-2009
כוכב שחור לדף מסלול

נכנסים
לסביבת
הטימס

איך נכנסים?

כיתה
וירטואלית

פתיחת כיתה
סוגי כיתות
3 purple

אזור
הפירסומים

מתכתבים

אזור הקבצים
וניהול הידע

ספריה שיתופית
ענן ה-one drive
שיתופיות ופרטיות

ערוצים לארגון
וניהול למידה

יוצרים ערוצים
קבוצות למידה

מחברת
הכיתה

למידה שיתופית
למידה דיפרנציאלית
מחברת התלמיד
מחברת הכיתה

אזור
המטלות

מטלות מהמחברת
נותנים מטלה

כלי
האופיס

ארגון למידה
קבוצתית

טופס ממוחשב
למידה שיתופית
כלי האופיס