חשיבה מיחשובית

בחנו את הכיתה שלכם

חשיבה מיחשובית וכתיבת קוד
התלמידים לומדים לארגן את המידע לפי קטגוריות ולהבין כיצד דבר מוביל לדבר, אילו תהליכים משפיעים על גורמים מסוימים, עד שנוצרת יחידה המידע המלאה.
שכבות א-ג
שכבות ד-ו

לסדר לפי סדר לינארי תהליך שהמורה נותנת

מתן הוראות מדויקות ומתומצתות, זיהוי סביבת התכנות, קריאת תוכניות עבודה לבניית רובוט, חיבור הרובוט למחשב, קריאה של בעיה והתנסות בכתיבת פתרון בשפת קוד.

הפעלת הדמיון, עבודה קבוצתית, למידה שיתופית, יכולת ניסוי וטעיה

בחנו את הכיתה שלכם

חשיבה מיחשובית וכתיבת קוד

התלמידים לומדים לארגן את המידע לפי קטגוריות ולהבין כיצד דבר מוביל לדבר, אילו תהליכים משפיעים על גורמים מסוימים, עד שנוצרת יחידה המידע המלאה.

שכבות א-ג

לסדר לפי סדר לינארי תהליך שהמורה נותנת

שכבות ד-ו

מתן הוראות מדויקות ומתומצתות, זיהוי סביבת התכנות, קריאת תוכניות עבודה לבניית רובוט, חיבור הרובוט למחשב, קריאה של בעיה והתנסות בכתיבת פתרון בשפת קוד.

הפעלת הדמיון, עבודה קבוצתית, למידה שיתופית, יכולת ניסוי וטעיה