כלי לדוגמא

דוגמא להוראות חקירה
עצמאית לתלמידים

של 

PADLET

הוראות

המורה מחלקת את הכיתה

לזוגות או שלשות ונותנת להם את רצף ההוראות

נכנסים יחד לקישור

ללוח שיתופי שהמורה הכין.
על הלוח מחכה פיתקית עם משימה בשלשה חלקים + קישור לסרטון המסביר איך להשתמש בכלי

חקירה

עליכם למצוא את הדרך לכתוב הודעה מעוצבת על הלוח שכוללת הוספת תמונה או סרטון עשו זאת תוך חקירה של הלוח ויכולותיו

תובנות

בהודעה עליכם לכתוב טיפים שיעזרו למשתמשים חדשים לעשות שימוש בסביבה

יצירה עצמאית

עכשיו עליכם ליצור לוח שיתופי עם משימה מוגדרת על פיתקית, להזמין את תלמידי הכיתה להגיב עליו

חזרו על הפעולה

פעם נוספת והגיבו לפחות לשתי הודעות שתלמידים אחרים בכיתה שלחו.

הערה:

ניתן לחזור על שלבי החקירה על כלים אחרים בסביבת הענן ולתרגל עם התלמידים את דרכי השימוש