לומדים מיומנויות

חוקרים עצמאית כלי דיגיטלי חדש

הוראות חקירה לתלמידים

פותחים יחד

את הכלי

חקירת סרגל הכלים:

קוראים את שמות כל הכפתורים בסרגל הכלים הראשי

בוחרים כלי אחד:

בוחרים אפשרות אחת מתוך הסרגל ולוחצים עליה

בוחרים מתוך התפריט

אפשרות אחת שמעניין
אתכם לנסות

מנסים לבד

להבין איך להשתמש באפשרות הזו, עד שמצליחים

כשאתם מבינים

איך להשתמש באפשרות הזו גם בפעם הבאה, אתם יכולים לבחור עוד אפשרות מתוך סרגל הכלים ולנסות ולנסות ולנסות..