יום למידה מרחוק

לכיתות ה'- י'

יום קבוע ללמידה מרחוק מאמן את התלמידים לנהל את זמנם
וללמוד בקצב אישי.
זהו יום המיועד ללמידה בבחירה אישית של נושא עם תהליך עבודה ברור ותוצרים שניתנים להערכה עצמאית.
קביעת יום קבוע במערכת השעות תאפשר עבודה מעמיקה על מיומנות של לומד עצמאי.
מיועד לכיתות ה-ו – (בתוך בית הספר) וכיתות ז- י' –
(בלמידה מרחוק).

מיומנויות דיגיטליות

 • התנהלות שוטפת  דיגיטלית (ארגון סביבת העבודה, שמירה).
 • איתור וניהול מידע, ניהול משימות, שמירה בענן, סינכרון וכיו"ב.
 • יצירת תוכן דיגיטלי ויזואלי ואינטראטקיבי
 • איתור מידע חדש ביעילות 
 • ייצוג מידע במגוון דרכים

איך עושים זאת?

מה נדרש מהמורים?

מורים בונים תהליכי למידה מבוססי זמן ותוצר ברור. תוצרי הלמידה משולבים בתהליכי הערכה הבית ספריים. במסלול הבחירה, המורה בונה לתלמידים גם תהליך של בחירת נושא הלימוד.
מורה מחלק את זמן השיעור ליחידות זמן קצרות ומזמין תלמידים הנמצאים במצב לימודי דומה לתרגול חוזר או העשרה קצרה.
מורה נותן משוב מעצב על העבודות שהתלמידים מגישים.

מעורבות תלמידים

תלמידים מנהלים את הזמן שלהם ולומדים בקצב ובתנאים המתאימים להם. (במסלול הבחירה, תלמיד בוחר את הנושא אותו יחקור)
התלמידים עובדים בקבוצות קטנות שנפגשות דיגיטלית ומקבלות מענה ספציפי לצרכיהן.

שינוי בשגרה הבית ספרית

בית ספר קובע יום שבו מתנהלת למידה מהבית.

בוחרים מטרה ודרך לביצוע

מטרה: זמן תרגול ועבודה עצמאית לתלמידים

מה עושים?

 • בוחרים שלושה – ארבעה מקצועות קבועים שבהם המורים משלבים זמן תרגול ואו הכנה של תוצרים יצירתיים או תוצרי חקר
 • משלבים את התרגול בתוך תוכנית העבודה השבועית של המקצוע באופן קבוע.
 • במהלך יום הלמידה מרחוק המורה זמין לשאלות והבהרות ומזמין קבוצות קטנות של תלמידים לתרגול וללמידה מונחת מרחוק או בבית הספר. 

מטרה: לימוד עצמאי-מונחה של מספר מקצועות שנבחרו על ידי בית הספר או על ידי התלמידים

מה עושים?

 • התלמידים יקבלו את משימות הלמידה הא-סינכורנית בסביבת הענן או בסביבה של הקורס ללמידה עצמית שבחרו ללמוד
 • המורה המלווה יקבע מראש מפגשים במהלך היום להצגת תוצרים או לקיומם של דיונים.
מה ילמדו ? 
 • מקצועות שנבחרו על ידי בית הספר: מרכזים את שעות ההוראה של המקצוע ביום זה, המורים בונים תהליך למידה עצמאי עם תוצרים ברורים.
 • מקצועות שנבחרו על ידי התלמידים – מול היצע קורסים ללימוד עצמאי שזמין ברשת האינטרנט.

מטרה: יום לחקר עצמאי ולימוד אישי

 • בהשראת פרויקט 20% מהזמן של גוגל , שהותאם לבתי הספר  – קישור לכתבה על הפרויקט , קישור לסרטון שמסביר את פרויקט 20% מהזמן לבחירה אישית של תלמידים. סרטון לתלמידים שמסביר איך לבחור נושא
 • בונים תהליך עם לוח זמנים ברור ועם מחוון ברור וחושפים אותו לתלמידים.
 • עורכים תהליך מקדים של רעיונות ושאילת שאלות כדי לאפשר לתלמידים בחירה אמיתית בנושא ובניית קבוצות עניין.
 • בוחרים צוות מורים ללווי הפרויקט – כל מורה יקבל חצי כיתה לווי אישי או בקבוצות.

תוכנית הליווי

המורים ישתתפו יחד בהשתלמות בסך 30 שעות בנושא למידה שיתופית ועצמאית.
אחת לשבועיים, המורים יקבלו ליווי פדגוגי ממנחה מומחה בשילוב טכנולוגיה בלמידה.