רצועת למידה עצמאית בסביבות למידה דיגיטליות

יצירת הרגלי למידה חדשים אצל התלמידים המאפשרים להם
ללמוד ולנהל את זמנם, ללא פיקוח המורה מבוססת שימוש
באמצעים דיגיטלים.

קובעים במערכת השעות רצועת למידה באורך 2-4 שעות,
המשולבות בתוך יום הלימודים. ברצועת הזמן הזו תהיה למידה עצמאית בכל מקצועות הלימוד בה משלימים משימות, עורכים תרגול
או חקר עצמאי.
שלא כמו בתקופת הקורונה, אין כוונה שרצועת הזמן הזו תהיה למידה מרחוק. רצועת הלמידה העצמאית תתקיים בתוך בית הספר, במרחבים בית ספריים המיועדים לכך כאשר יש בסביבה מורים שיכולים לתמוך ולסייע ולהנחות, וכך מתאפשר גם לשבת ללמוד בזוג או בקבוצה קטנה.

מיומנויות דיגיטליות

 1. התנהלות שוטפת  דיגיטלית (ארגון סביבת העבודה, שמירה).
 2. איתור וניהול מידע, ניהול משימות, שמירה בענן, סינכרון וכיו"ב.
 3. יצירת תוכן דיגיטלי ויזואלי ואינטראטקיבי
 4. איתור מידע חדש ביעילות 
 5. שימוש בשיטות מגוונות לתיעוד, ארגון ומיון מידע
 6. ייצוג מידע במגוון דרכים

איך עושים זאת?

מה נדרש מהמורים?

 • מורים ישלבו משימות ותירגולים בכיתה הוירטואלית כחלק קבוע מתוכנית הלימודים.
 • מורים יתכננו מראש מהם חלקי הלמידה שיש לקיים במליאה בכיתה ומהם החלקים אותם התלמידים לומדים ללא מורה ויארגנו אותה בכיתה וירטואלית .
 • המורים יגדירו את הלמידה העצמאית בכיתה הוירטורלית  כחלק מתהליך ההערכה ויחליטו מראש מהם התוצרים ואיזו סוג הערכה לקיים. 
 • מורים שיעבדו במרחב הלמידה עצמאית ינחו תלמידים ממגוון כיתות וממגוון מקצועות

מעורבות תלמידים

 • תלמידים יבצעו משימות ויפעלו בכיתה הוירטואלית.
 • תלמידים ינהלו את הזמן שלהם וילמדו בקצב ובתנאים המתאימים להם, יקבלו אפשרות לבצע משימות, לערוך תרגולים ולבצע עבודות חקר בזמן מוגדר עם אפשרות לקבל סיוע ממורה מנחה .
 • התלמידים יקיימו למידה עצמאית ולהשלים את המשימות שניתנות כחלק מהלמידה השוטפת.

שינוי בשגרה הבית ספרית

 • בית ספר קובע לכל אחת מהכיתות /שכבות גיל /רצועה ללמידה עצמאית. 
 •  קביעת המרחב הפיסי בו תתקיים הלמידה. במרחב זה יהיו מספיק אמצעים דיגיטליים שיאפשרו לתלמידים למידה עצמאית לבד או בקבוצה. 
 • לכל מרחב משובצים מורים מנחים (יכול להיות מורה אחד על  2-4 כיתות)

תוכנית הליווי

 • המורים ישתתפו יחד בהשתלמות בסך 30 שעות בנושא פיתוח למידה שיתופית ועצמאית.
 • אחת לחודש, המורים יקבלו ליווי פדגוגי ממנחה מומחה בשילוב טכנולוגיה בלמידה.