שכבה לומדת דיגיטלית

שיפור המיומנויות הדיגיטליות ולמידה מבוססת אמצעים טכנולוגיים
הם מיומנויות בסיס שכל תלמיד נדרש להם וחשוב שיתנסה בהם
לאורך זמן.
אנו מציעים לרכז את אמצעי הקצה שבית הספר קיבל לאחרונה,
כך ששכבת גיל אחת תחווה למידה מתמשכת מבוססת טכנולוגיה, וכדי שתתגבש קבוצת מורים "מומחים" בנושא.

מיומנויות דיגיטליות

 1. התנהלות שוטפת דיגיטלית (ארגון סביבת העבודה, שמירה).
 2. איתור וניהול מידע, ניהול משימות, שמירה בענן, סינכרון וכיו"ב.
 3. יצירת תוכן דיגיטלי ויזואלי ואינטראטקיבי
 4. איתור מידע חדש ביעילות
 5. שימוש בשיטות מגוונות לתיעוד, ארגון ומיון מידע
 6. ייצוג מידע במגוון דרכים

איך עושים זאת?

איך עושים את זה?

 •  בוחרים שכבת גיל אחת שבה כל הלימודים יהיו בעזרת אמצעים דיגיטליים וגיוס צוות המורים בשכבה ללמידה דיגיטלית בכל תחומי הדעת.
 • מתכננים תקציב ובחירה מושכלת של תכנים דיגיטליים שישרתו את המורים והתלמידים.
 • שריון שעתיים שבועיות ללמידה ועבודה שיתופית של מורי השכבה.

מה נדרש מהמורים?

 עבודה שיתופית בין המורים ותיאום בתהליך פיתוח מיומנויות הדיגיטליות, הוראה שעושה שימוש בכיתה והווירטואלית (סביבת ענן) ובספרים דיגיטליים והתמקדות בהוראה מבוססת למידה תהליכי למידה שיתופיים ועצמאיים של תלמידים.

מעורבות התלמידים

 למידה קבועה עם אמצעי קצה (לכל תלמיד מחשב קבוע בבית הספר), התגייסות ללמידה שיתופית וללמידה עצמאית ותוך כדי כך תרגול של מיומנויות דיגיטליות.

שינוי בשגרה הבית ספרית

 1. מארגנים את הלמידה של השכבה במרחבי למידה בהם יש זמינות קבועה לאמצעי הקצה, בונים מערכת שעות מותאמת לתהליכי למידה מבוססי למידה דיגיטלית. 
 2. מארגנים מערכת שעות עם שיעורים באורך של 60-90 דקות או ארוכים יותר בהתאם למשימות – גמישות בשינוי המערכת .

תוכנית הליווי

 • המורים ישתתפו יחד בהשתלמות בסך 30 שעות בנושא פיתוח למידה שיתופית ועצמאית.
 • אחת לשבועיים, המורים יקבלו ליווי פדגוגי ממנחה מומחה בשילוב טכנולוגיה בלמידה.