תלמידים
יוצרים תוכן

תוכנית שהתלמידים הופכים בה שותפים ואחראים על הלמידה יחד עם המורה

הבניית ידע באופן יצירתי מאפשרת לתלמידים להעמיק בלמידה
תוך כדי יצירת תוכן בסביבות דיגיטליות המוכרות להם
(כמו אודיו – פודקאסט וידאו -יוטיוב וטיקטוק , בלוג וכדומה),
בתהליך לימודי שיש בו יצירה וביטוי אישי.

מיומנויות דיגיטליות

 • ביטוי אישי באמצעות יצירת תוכן דיגיטלי: עמידה מול מצלמה, ביום סרטון, צילום בסמאטפון, הוספת סאונד, אפקטים, עריכה, העלאה ושיתוף לינק
  של הסרטון.
 • שימוש מוסרי במידע (הגנה על פרטיות, זכויות יוצרים, ציון מקורות וכיו"ב).

איך עושים זאת?

מה נדרש מהמורים?

 • מורים ישלבו בתהלכי הלמידה משימות ותירגולים שהתוצר בהם יהיה דיגיטלי – חזותי כחלק קבוע מתוכנית הלימודים.
 • המורים יקיימו תהליכי הערכה מבוססי תוצר וייתנו לתלמידים חופש לבחור מהו התוצר הדיגיטלי בו הם יבחרו ואף יבצעו הערכה הן על התוכן והן על התהליך שהביא ליצירה.

מעורבות תלמידים

 • תלמידים ילמדו עקרונות כלליים ליצירת תוכן .
 • תלמידים יתרגלו יצירת תוכן בכלים דיגיטליים שונים ומגוונים.
 • תלמידים יצרו תוצרי למידה שיהוו אירוע הערכה עם ציון.

שינוי בשגרה הבית ספרית

 • בית הספר מקצה למורה שיעור כפול בכיתות שבהן הוא מעוניין לבסס הערכה יצירתית בכלים דיגיטליים.
 • קביעת המרחב הפיסי בו תתקיים הלמידה. במרחב זה יהיו מספיק אמצעים דיגיטליים שיאפשרו לתלמידים למידה עצמאית לבד או בקבוצה. 
 • מומלץ שבמרחב יהיה אמצעי עזר טכנולוגים ואחרים  שיעזרו ביצירה (כמו מרחב שקט אקוסטי שניתן יהיה ליצור בו את התוצר הסופי ,מקרופונים באיכות טובה להקלטת פוד קאסטים או קיר ירוק ליצירת סרטוני וידאו )

איך עושים את זה?

התלמידים ישתתפו בתהליך לימודי שידרוש מהם העמקה בחומר הנלמד וכן הבניית ידע או ייצוג מחדש של המידע באופן יצירתי בכלים דיגטליים.
המורה יבנה ויארגן את תהליך הלמידה ובהמשך ינחה את התלמידים בתהליך הטכני, היצירתי והלימודי.

תוכנית הליווי

כדי להכין את המורים תתקיים השתלמות בה המורים יכירו דרכים שונות ליצירת תוכן דיגיטלי (בלוג, פודקאסט, סרטונים מסוגים שונים) ויתנסו בכלים כיוצרים, ולאחר מכן יבנו תהליכי למידה המבוססים על יצירה בכלים, אותם יעבירו בכיתה.