מורים בונים MOOC

פיתוח לומד עצמאי היא אחת המטרות המרכזיות של למידה בעידן שלאחר הקורונה.

בית הספר יביא למצב בו כל שנה תלמיד ילמד נושא / יחידת לימוד או את המקצוע כולו באופן עצמאי ויקדם במידה רבה את מיומנות הלומד העצמאי.

כדי לבסס שינוי מסוג זה, חשוב לתת למורים את היכולת להוביל את התהליך בעצמם, בהתאמה מדויקת לכיתה שהם מלמדים. לכן, מורים צריכים ללמוד לבנות קורס "מוק" (mooc) ללמידה עצמאית שבו תלמידים ינהלו בו את הלמידה והמורה ישמש כמנחה מהצד.

מיומנויות דיגיטליות

 • לאתר מידע חדש ביעילות
 • להעריך מידע באופן ביקורתי
 • להשתמש בשיטות מגוונות לתיעוד, ארגון ומיון מידע
 • לסכם ולעבד מידע (טקסטואלי, חזותי, כמותי).
 • לייצג מידע באופן מגוון וברור

איך עושים זאת?

בונים קורס ללמידה עצמית

 • בוחרים תחום דעת/ נושא/יחידת לימוד אחד בכל שכבת גיל שהמורים בונים בו קורס " מוק" ללמידה עצמית והתלמידים מקבלים ובזמן השיעור מתקדמים עצמאית בלמידה .
 •  יוצרים נבחרת של מורים שיהפכו למומחים בבניית קורסי "מוק" ללמידה עצמאית לתלמידים

מה נדרש מהמורים?

 •  המורים מקבלים הכשרה ובונים את קורס "מוק" ללמידה עצמית על נושא / יחידת לימוד בתחום הדעת שלהם . 
 • המורים ילוו את התלמידים בתהליך ויתנו משוב מקדם
 • המורים יבנו תהליך הערכה לסיכום התהליך הלימודי

מה נדרש מהתלמידים?

 •  התלמידים לומדים את הנושא/ יחידת הלימוד בעזרת קורס ה"מוק" לבד או בזוגות או בקבוצות 
 • התלמידים בונים לעצמם לוח זמנים בהתאם להתקדמות בלימוד הקורס בהתאם לזמן שהוקצב לכך על ידי המורה , בידיעה שאם לא ישלימו את מה שקבעו לעצמם בזמן הכיתה יצטרכו לעשות זאת בביתם .אחר הצהרים

שינוי בשגרה הבית ספרית

 • בוחרים תחום דעת/ נושא/יחידת לימוד אחד בכל שכבת גיל שהמורים בונים בו קורס " מוק" ללמידה עצמית והתלמידים מקבלים ובזמן השיעור מתקדמים עצמאית בלמידה .
 •  יוצרים נבחרת של מורים שיהפכו למומחים בבניית קורסי " מוק" ללמידה עצמאית  לתלמידים. 
 • הלימוד של קורס ה"מוק" יתבצע בזמן השיעורים – ולכן יש לבנות שיעורים של 90 דקות שיהיה מספיק זמן להתקדמות ועבודה של התלמידים .
 • יצירת מרחבים ששונים שיאפשרו לתלמידים לצאת מהכיתה וללמוד במקומות שנוחים להם במרחב הבית ספרי.

תלמידים מלמדים תלמידים
בעזרת קורסי "מוק"

יוצרים נבחרת של מורים שיהפכו למומחים בהנחיה של תלמידים לבניית תהליך למידה לתלמידים אחרים.

תהליך העבודה: המורה נותן את הרקע בנושא ואז מציע לתלמידים נושאים שונים להעמקה ובניית תהליכי למידה לתלמידים אחרים. עושים למידה מעגלית מבוססת תהליכי הלמידה שבנו התלמידים.

בשלב הראשון כל תלמיד משתתף ביצירת קורס "מוק" ולאחר מכן כל תלמיד משתתף בלימוד קורס "מוק" שיצר תלמיד אחר.

מה נדרש מהמורים?

 • המורים יקבלו הכשרה בבניית קורסי " מוק" ללמידה עצמית 
 • המורים ינחו את התלמידים הן בבניית בניית הקורס לחבריהם והן במענה ולימוד הנושאים על פי הקורסים שנבנו 
 • המורים יקיימו תהליך הערכה של תהליך בניית הקורס על ידי התלמידים.

מעורבות גבוהה של התלמידים

 • תלמידים בוחרים נושא להעמקה ויוצרים מוקים בהנחיה של מורים עבור חבריהם לכיתה או לשכבות נמוכות יותר כולל מחוון לבדיקת המוק שיבנה על ידי התלמידים בהנחיה של המורה.
 • תלמידים לומדים בעזרת קורסי " מוק" נושאים חדשים 
 • תלמידים מקיימים תהליך של הערכה עצמית והערכת עמיתים .

שינוי בשגרה הבית ספרית

גמישות במערכת השעות הבית ספרית שתאפשר קיומם של שעות לימוד מרוכזות לבניית הקורסים על ידי התלמידים .

תוכנית הליווי

המורים יישתתפו בהשתלמות 30 שעות בה ילמדו לבנות  קורס ״מוק״ ללמידה עצמית , על פי מודל ברור שניתן לשכפל אותו לכל חומר לימוד שרוצים להעביר.