סביבת ענן -
גוגל

 

סביבת הענן מאפשרת הקמת כיתה וירטואלית שתלווה את הכיתה הפיסית ותאפשר למידה רציפה.
מוזמנים להתחיל במסע הלמידה של הסביבה בזמן ובקצב שלכם.

star
Path 5475
star
Path 5474
קישוטים באפור - סימן קריאה
Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
קישוטים באפור - סימן שאלה
כוכב שחור לדף מסלול
1

נכנסים
לגוגל ארגוני

2

פתיחת כיתה
וירטואלית

3

עדכונים

עבודות

4
5

אנשים

6

ציונים

גוגל קלאסרום

כלים נוספים

גוגל קלאסרום

כלי גוגל

כלי גוגל