סביבת ענן -
גוגל

 

סביבת הענן מאפשרת הקמת כיתה וירטואלית שתלווה את הכיתה הפיסית ותאפשר למידה רציפה.
מוזמנים להתחיל במסע הלמידה של הסביבה בזמן ובקצב שלכם.

Path 5476
Path 5475
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path 5474
קישוטים באפור - סימן קריאה
Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
קישוטים באפור - סימן שאלה
כוכב שחור לדף מסלול
1

נכנסים
לגוגל ארגוני

איך נכנסים?
כניסה ל-Google Classroom
2

פתיחת כיתה
וירטואלית

פתיחת כיתה
3

עדכונים

מתכתבים ב"עדכונים"
4

עבודות

שאלה בודדת
חומרי לימוד
בוחן
משימה אישית
יצירת נושאים
הערכת מטלות
תזמון חומרים
מיחזור משימות
5

אנשים

ניהול "אנשים"
6

ציונים

ניהול ציונים

גוגל קלאסרום

כלים נוספים

כלי גוגל

טבלאות נתונים

משוב מיידי
מיחזור משימות

שיתוף ב Google Drive

משתפים במליאה
שיתופיות
Slides לתלמידים

לוח אינטראקטיבי, Jamboard

ניהול ציונים

הוספת הערה קולית

לוח גרפי - Google Drawings

יצירת שאלונים, Google Forms

חישוב ציונים

עריכה בסיסית

מתכתבים ב"עדכונים"

בוחן

הקלדה קולית

משימה אישית
למידה שיתופית

יצירה ב Google Slide

כניסה ל-Google Classroom

פתיחת כיתה

Docs
שאלה בודדת
ארגון ויצירה בDrive

היסטוריית גירסאות

מנגישים מידע
Docs
משוב מורה
הערכת מטלות

ניהול "אנשים"

איך נכנסים?

תזמון חומרים
מכינים משימות
יצירת נושאים
Docs
הוראה מבוססת נתונים

Google Meet

חיפוש מתוך מסמך

עוזבים / מסיימים
הוספת הערה
חומרי לימוד