סביבת ענן -
גוגל

כניסה לסביבת ענן – גוגל

סביבת הענן מאפשרת הקמת כיתה וירטואלית שתלווה את הכיתה הפיסית ותאפשר למידה רציפה.
מוזמנים להתחיל במסע הלמידה של הסביבה בזמן ובקצב שלכם.

Path 5476
Path 5475
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path 5474
Group 263
Group 264
Group 265
Path 5500
Group 311
Group 266
קישוטים באפור - סימן קריאה
Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
קישוטים באפור - סימן שאלה
כוכב שחור לדף מסלול
1

נכנסים
לגוגל ארגוני

איך נכנסים?
כניסה ל-Google Classroom
2

פתיחת כיתה
וירטואלית

פתיחת כיתה
3

עדכונים

מתכתבים ב"עדכונים"
4

עבודות

שאלה בודדת
חומרי לימוד
בוחן
משימה אישית
יצירת נושאים
הערכת מטלות
תזמון חומרים
מיחזור משימות
5

אנשים

ניהול "אנשים"
6

ציונים

ניהול ציונים

גוגל קלאסרום

כלים נוספים

כלי גוגל

טבלאות נתונים

שאלה בודדת
Docs
הערכת מטלות
יצירת נושאים

היסטוריית גירסאות

לוח גרפי - Google Drawings

משוב מורה
הוראה מבוססת נתונים

מתכתבים ב"עדכונים"

משוב מיידי
Docs
משימה אישית

חיפוש מתוך מסמך

ארגון ויצירה בDrive
חומרי לימוד

הקלדה קולית

מכינים משימות
Slides לתלמידים
משתפים במליאה

יצירה ב Google Slide

תזמון חומרים
הוספת הערה
כניסה ל-Google Classroom

חישוב ציונים

הוספת הערה קולית

מיחזור משימות

עריכה בסיסית

מנגישים מידע

פתיחת כיתה

ניהול ציונים

איך נכנסים?

בוחן

שיתוף ב Google Drive

שיתופיות

לוח אינטראקטיבי, Jamboard

Docs
למידה שיתופית

יצירת שאלונים, Google Forms

עוזבים / מסיימים

ניהול "אנשים"