סביבת ענן -
גוגל

כניסה לסביבת ענן – גוגל

סביבת הענן מאפשרת הקמת כיתה וירטואלית שתלווה את הכיתה הפיסית ותאפשר למידה רציפה.
מוזמנים להתחיל במסע הלמידה של הסביבה בזמן ובקצב שלכם.

Path 5476
Path 5475
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path 5474
Group 263
Group 264
Group 265
Path 5500
Group 311
Group 266
קישוטים באפור - סימן קריאה
Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
קישוטים באפור - סימן שאלה
כוכב שחור לדף מסלול

נכנסים
לגוגל ארגוני

איך נכנסים?
כניסה ל-Google Classroom

פתיחת כיתה
וירטואלית

ֿפתיחת כיתה

עדכונים

מתכתבים ב"עדכונים"

עבודות

שאלה בודדת
חומרי לימוד
בוחן
משימה אישית
יצירת נושאים
הערכת מטלות
תזמון חומרים
מיחזור משימות

אנשים

ניהול "אנשים"

שימוש
בgoogle drive

ציונים

כלים
נוספים

Sheets
Tips

Slide
Tips

הוספת הערה
שיתוף ב Google Drive
היסטוריית גירסאות
חישוב ציונים
טבלאות נתונים
עוזבים / מסיימים
לוח גרפי - Google Drawings
לוח אינטראקטיבי, Jamboard
יצירת שאלונים, Google Forms
יצירה ב Google Slide
עריכה בסיסת
הוספת הערה קולית
חיפוש מתוך מסמך
ניהול ציונים