סביבת ענן -
גוגל

כניסה לסביבת ענן – גוגל

סביבת הענן מאפשרת הקמת כיתה וירטואלית שתלווה את הכיתה הפיסית ותאפשר למידה רציפה.
מוזמנים להתחיל במסע הלמידה של הסביבה בזמן ובקצב שלכם.

Path 5476
Path 5475
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path 5474
Group 263
Group 264
Group 265
Path 5500
Group 311
Group 266
קישוטים באפור - סימן קריאה
Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
קישוטים באפור - סימן שאלה
כוכב שחור לדף מסלול
1

נכנסים
לגוגל ארגוני

איך נכנסים?
כניסה ל-Google Classroom
2

פתיחת כיתה
וירטואלית

פתיחת כיתה
3

עדכונים

מתכתבים ב"עדכונים"
4

עבודות

שאלה בודדת
חומרי לימוד
בוחן
משימה אישית
יצירת נושאים
הערכת מטלות
תזמון חומרים
מיחזור משימות
5

אנשים

ניהול "אנשים"
6

ציונים

ניהול ציונים

גוגל קלאסרום

כלים נוספים

כלי גוגל

שיתופיות

הוספת הערה קולית

תזמון חומרים
למידה שיתופית
הוספת הערה

יצירה ב Google Slide

ניהול "אנשים"

שיתוף ב Google Drive

ארגון ויצירה בDrive
Docs
כניסה ל-Google Classroom
הערכת מטלות
Docs

פתיחת כיתה

ניהול ציונים

עוזבים / מסיימים
Slides לתלמידים

חישוב ציונים

איך נכנסים?

לוח גרפי - Google Drawings

Docs
מנגישים מידע
שאלה בודדת
משוב מורה
יצירת נושאים
מיחזור משימות
משוב מיידי
מכינים משימות
משימה אישית

טבלאות נתונים

מתכתבים ב"עדכונים"

יצירת שאלונים, Google Forms

חומרי לימוד

היסטוריית גירסאות

עריכה בסיסית

הוראה מבוססת נתונים

הקלדה קולית

משתפים במליאה

חיפוש מתוך מסמך

בוחן

לוח אינטראקטיבי, Jamboard