אוגוסט 2022
יום ראשוןיום שנייום שלישייום רביעייום חמישייום שישישבת
31
1
2
3
4
5
6
7
תשעה באב
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
א׳ ראש חודש אלול
28
ב׳ ראש חודש אלול
29
30
31
1
2
3