/
/
/
מערכי שעור ועזרים

מערכי שעור ועזרים

מערכי שעור ועזרים נוספים של חוות דעת ללמידה חוץ כיתתית

תחום דעת

תחום דעת

שכבת גיל

גיל

מיקום

מיקום בחוץ

סינון לפי

תחום דעת

גיל

מיקום בחוץ

סימני הסתיו

מדעים

חוקרי טבע צעירים

חוקרי טבע צעירים – חקר צמחים

עברית

שם המספר

המסע אל שמות המספרים

עברית

חוות דעת- שטח והיקף

בונים שבט

מתמטיקה

השכונה שלי באחוזים

השכונה שלי באחוזים

מתמטיקה

יחס בין המעגל לקוטר

מתמטיקה

אוספים וכופלים

מתמטיקה

חוות דעת- חבל בקבוצה

מעגל

מתמטיקה

מציגים סיפור מקראי בשטח

לומדים את מגילת רות בסביבה הטבעית

מעגל השנה

מתעדים ביומן טבע

מתמטיקה

חוות דגנים- דגנים בשדה

פרשת קדושים- צדק חברתי בשדה

פרשת שבוע

חוות דעת- צדק חברתי

פרשת קדושים- "ואהבת לו כמוך" אהבת הגר

פרשת שבוע

מגלים את סודות לוח הכפל

מתמטיקה

יפה תואר

עברית

חוות דעת מנח"י-יומן טבע

כותבים סיפור בחוץ

עברית

חוות דעת מנח"י- מלקטים

קוראים ומלקטים

עברית

ארבע רוחות השמיים

גאוגרפיה

חוות דעת מנח"י- מערך שיעור- איך יודעים שבא אביב

איך יודעים שבא אביב?

עברית

ילדים ממלאים מגדיר

פעלים

עברית

חוות דעת- מכירים דגנים

לקראת שבועות – מכירים דגנים

מעגל השנה

קנה מידה

גאוגרפיה

אזוב

הכרות עם האזוב

תנ״ך

מרור הגינות

לקראת פסח בחוץ

מעגל השנה

ילדים ממלאים מגדיר

מגלים את פרחי האביב

מעגל השנה

מצאתי משהו מעניין

יוצאים לדרך

מיון והכללה בטבע

עברית

מילות תואר בטבע

שמות תואר בטבע

עברית

שמות תואר – עלים

עברית

טקסט מפעיל מהשדה אל הצלחת

מדעים

בואו, עננים

מדעים

חוות דעת - צמחים

הבעה בטבע

עברית

קוראים וכותבים בטבע

עברית

הבנת הוראות במרחב

עברית

צמחי תבלין ומרפא בטבע

עברית

שיעור הכנה בכיתה לקראת היציאה

יוצאים לדרך

השוואה בין עצים נשירים לירוקי עד

מדעים

חוות דעת- כתיבת צופן

כתיבת צופן

עברית

שאילת שאלות

עברית

הפצת זרעים

מדעים

היכון, הכן, עץ!

מדעים

חוות דעת - עלים

השפעת צל ושמש על גדילת צמחים

מדעים

גלויות לגילוי המרחב

מגלים עם הגלויות

יוצאים לדרך

סינון לפי

תחום דעת

תחום דעת

שכבת גיל

גיל

מיקום

מיקום בחוץ