ארגז הכלים הפדגוגי

מחפשים רעיונות לגיוון השיעור

סיכום בקבוצות קטנות
יוצרים סקרנות
יוצרים קשר
כורים מידע בוויקיפדיה
מסלול סיכום
מתכוננים לבגרות 2
חקר בטבע
נקודות מבט בתמונה
zoom tips
כלים לכתיבה מתמטית
משתתפים בסקר
מפת חשיבה
מפת ידע
נאום מעלית
מלמדים אחד את השני
מביעים עמדות ועובדות
חשיבה ביקורתית
מכנה משותף
שאילת שאלות
חידון שיתופי
משחק הזיכרון
תכנון למידה
דיון משולב
משחקים ולומדים
חדר אינטראקטיבי
פותרים בשלבים
לומדים מטעויות
שיום גבולות 1
מאזינים וכותבים
קריאה שיתופית
מסר בכרזה
מקרא צבעוני
קולאז'
יוצרים בשת"פ
בודקים ביחד
שיעור הכנה
חדר בריחה
קישורי ידע
שאלות ותשובות
שאלון סיכום
יוצרים בשת"פ
שיום גבולות 2
מסכמים עם אימוג'י
יומן טבע
תפיסות שונות
תרגול בשלבים
כללים וגבולות
שואלים שאלות
תרגיל ותמונה
קבוצת משימה
כרטיסיות משימה
הצגה ומשוב
פענוח בתרשים זרימה
שואלים שאלות
בודקים הבנה
שאלות או תשובות
נזכרים ביחד
פתיחה מפעילה
יוצרים שאלון
זום פעיל
מה למדנו?
דיון במליאה
בודקים עמדות
הקשרים קודמים
דיון
מוודאים הבנה
עבודה בקבוצות
בדיקת ידע
למידה בזוגות
תמונה אינטראקטיבית
ארגון למידה
מאגר שאלות
דיון סינכרוני
סרטונים ושאלות
סיכום בתמונות
בעד ונגד
המחשה בדסמוס
פליאה וסקרנות
טקסט הסבר
ויקיפדיה בקטנה
טופס ממוחשב
שיתוף תוצרים
נקודות מבט
מעוררים סקרנות
דסמוס ללמידה עצמאית
עונים בצ'אט
קריאה משותפת
חשיבה עצמאית
סיכום ויזואלי
מביעים עמדה
איך הרגשנו?
כרטיסיות מתהפכות
משוב עמיתים
מורה מזמין
סרטון סיכום
נזכרים מה למדנו
עושים חזרה
חשיבה ביקורתית

מיומנויות SEL

דיון באימוג'י