ארגז הכלים הפדגוגי

מחפשים רעיונות לגיוון השיעור

שכבת גיל

מטרת השיעור

חלקי השיעור

סרטונים ושאלות
מעוררים סקרנות

אוריינטציה במרחב

שיתוף תוצרים

תלמידים מלמדים

הקניה חזותית

יוצרים שאלון
שואלים שאלות

בוחן מתוקשב

דיון

שאלות לחשיבה

תבניות לפיענוח

פענוח בתרשים זרימה

כורים מידע בוויקיפדיה
סרטון סיכום
רגליים מגנטיות

סיכום בנאום מעלית

תכנון למידה

הצגה ומשוב
ביאור מילים

zoom tips

בודקים הבנה

מנסחים כללים

מייצגים דמות
כרטיסיות מתהפכות

מה למדנו?

תרגיל ותמונה
תרגול בשלבים
חשיבה ביקורתית
הצגה ומשוב
למידה עצמאית
נזכרים ביחד

ארגון למידה עצמאית

מספרים סיפור בתמונות
קישורי ידע

יוצרים אווירה

חשיבה ביקורתית

זכרון בתמונות

הדמיה בגיאוגברה

דואר סביבה

פיענוח שאלה

מסכמים עם אימוג'י

חדר בריחה

מביעים עמדות ועובדות

מורה מסכם
פליאה וסקרנות
בודקים עמדות
מעוררים סקרנות

מסר בכרזה

תשובה בשלבים

שיעור הכנה

דיבייט

דיון ותוצר

חדר אינטראקטיבי

שאלות ותשובות

המחשה בדסמוס
קבוצת משימה

מביעים עמדה

דיון בסרטון

מוודאים הבנה

איך הרגשנו?
מאגר שאלות
מקרא צבעוני

ציד אוצרות

תה וסיפור
תרגול עם גיאוגברה
חקירת ידע

סיור הכנה

פתיחה מפעילה
לומדים במקביל

יוצרים בשת"פ

דיון משולב

שיום גבולות 1

פותרים בשלבים
קולאז'

יוצרים בשת"פ

חקר בטבע

סיכום בקבוצות קטנות

ויקיפדיה בקטנה

מכנה משותף
בודקים ביחד
תמונה אינטראקטיבית

בדיקת ידע

שאלון סיכום

משוב עמיתים

חידון שיתופי

פותרים בודקים

יוצרים סקרנות
קריאה שיתופית
הקשרים קודמים
חידות מתמטיות
שאלות או תשובות

עבודה בקבוצות

מפה שיתופית
עונים בצ'אט
נקודות מבט בתמונה

חדר בריחה

סיכום עם מפת חשיבה

למידה בזוגות
כרטיסיות משימה