ארגז הכלים הפדגוגי

מחפשים רעיונות לגיוון השיעור

שכבת גיל

מטרת השיעור

חלקי השיעור

המחשה בדסמוס
מפה שיתופית

סיור הכנה

חדר בריחה

ויקיפדיה בקטנה

משוב עמיתים

דסמוס ללמידה עצמאית

בודקים הבנה

קבוצת משימה
קישורי ידע
מספרים סיפור בתמונות
נזכרים מה למדנו
הדמיה בגיאוגברה
מעוררים סקרנות
נקודות מבט בתמונה
סרטון סיכום
חקר בטבע

משחקים ולומדים

בודקים עמדות

חדר בריחה

תמונה אינטראקטיבית
דיון

דיון ותוצר

יוצרים סקרנות

סיכום בנאום מעלית

פותרים בשלבים

סיכום ויזואלי

הקניה חזותית

פיענוח שאלה

משתתפים בסקר

חידון שיתופי

טקסט הסבר

ציד אוצרות

מנסחים כללים

סרטונים ושאלות

חידון שיתופי

נקודות מבט

בוחן מתוקשב

מייצגים דמות
חשיבה ביקורתית
תה וסיפור

כלים לכתיבה מתמטית

פתיחה מפעילה

למידה עם צ'אט-בוט

כרטיסיות מתהפכות

סיכום בתמונות

שואלים שאלות

מסלול סיכום

בודקים ביחד

zoom tips

תרגול בשלבים
חשיבה ביקורתית
קולאז'

זום פעיל

דיון סינכרוני
חדר אינטראקטיבי
הצגה ומשוב

יוצרים קשר

חשיבה עצמאית

לומדים במקביל
דיון משולב
קריאה משותפת

מאזינים וכותבים

מקרא צבעוני
שאלון סיכום

שיח רלפקטיבי

שיום גבולות 1

יוצרים בשת"פ

מסכמים עם אימוג'י

בעד ונגד

בדיקת ידע

דיון בכתב

איך הרגשנו?

מיומנויות SEL

יוצרים שאלון
מעוררים סקרנות

מוודאים הבנה

עונים בצ'אט
מכנה משותף
ביאור מילים
תרגיל ותמונה

פענוח בתרשים זרימה

הקשרים קודמים
מפת ידע
עושים חזרה
כורים מידע בוויקיפדיה

שיעור הכנה

דיון בסרטון

לומדים מטעויות

תכנון למידה

שאלות ותשובות

שאלות או תשובות
שיום גבולות 2

יוצרים בשת"פ

שאילת שאלות

דיבייט

טופס ממוחשב
הצגה ומשוב

מביעים עמדה

אוריינטציה במרחב