גיל

מטרת השיעור

חלקי השיעור

מקום השיעור

אופן הלמידה

שימוש בטכנולוגיה

משך הפעילות

רמת קושי טכנולוגית

זמן הכנה לשיעור

תחום דעת

מיומנויות קוגניטיביות

מיומנויות רגשיות חברתיות

ארגז כלים למורה

מתודות הוראה לגיוון השיעור

שכבת גיל

גיל

מטרת השיעור

מטרת השיעור

חלקי השיעור

חלקי השיעור

מקום השיעור

אופן הלמידה

שימוש בטכנולוגיה

משך הפעילות

רמת קושי טכנולוגית

זמן הכנה לשיעור

מיומנויות קוגניטיביות

מיומנויות רגשיות חברתיות