השיעור המבוזר

עיצוב המרחב הפיזי ואופן הצבת הריהוט בכיתה משפיעים על הדינמיקות, הקשרים וההתנהגויות שלנו במצבים שונים של למידה.

בכוחנו להשתמש בכלי זה באופן שוטף ולהתאים את העמדת הריהוט למצבים שונים כך שיתאימו באופן מיטבי לתהליכי הלמידה.

Group 92
Group 68
Path 5476
Path 5497
Path 5493
Group 73
Path 5497
Path 5500
Path 5500
Path-2079-oxagtwyk9i95cpcu5hdt94t6ygq83612u3kbgzqxp0
Path-2016
Path 5497
Group-189
Web-1920-–-3-oxaex7x9l9e8hw0sgtferlsnjqklj05py72pbeozhg
Group-188
התחלה
סיום
Asset-25

פתיחה

הקניה חזותית
יוצרים סקרנות

חקר
ולמידה

יומן טבע
מה למדנו?
קריאה שיתופית
חדר בריחה
בדיקה עצמית
תבניות לפיענוח
מכנה משותף
מביעים עמדות ועובדות
מפת ידע
שיתוף תוצרים
תלמידים מלמדים
דיבייט

הצגה
ודיון

דיון בסרטון
משוב כיתתי
סיכום בקבוצות קטנות
מביעים עמדות ועובדות
שיח רלפקטיבי

דיון
וסיכום