/
/
לומדים ביחד ב- 90 דקות

לומדים ביחד ב- 90 דקות

הצעה לשיעור

לומדים בקבוצה- כורים מידע מהויקפדיה להכרות עם המושג המרכזי,מבצעים תת משימות במקביל ,לסיכום מעריכים עבודה של קבוצה אחרת.
בכיתה- בקבוצות
מחשב לכל תלמיד
מושגים לחקירה, פרויקט ללמידה מעמיקה, מחוון להערכת עמיתים

פתיחה

בקבוצה
מחפשים ביחד מידע על נושא בעזרת משחק ויקיפדיה
להרחבה
כורים מידע בוויקיפדיה

ידע קבוצתי
מביעים עמדות ועובדות

גוף השיעור

בקבוצות
מקבלים משימה, מחלקים לתת משימות ומבצעים אותם במקביל בסביבה השיתופית
להרחבה
יוצרים בשת"פ

מפה שיתופית
מאגר שאלות

סיכום

בקבוצה
תלמידים מחליפים בינהם תוצרים ומבצעים משוב מקדם בעזרת מחוון.
להרחבה
משוב עמיתים

מאגר שאלות
משוב כיתתי