/
/
לומדים נושא חדש

לומדים נושא חדש

הצעה לשיעור

שיעור פתיחה הוא הזדמנות לחבר את התלמידים לנושא החדש ולסקרן אותם. הפאזל שיבנו יעורר את סקרנותם, חיפוש המידע יאתגר אותם והדיון המסכם יאפשר להם לבטא את מה שלמדו והבינו.
בכיתה
מחשב לכל שני תלמידים
פאזל דיגיטלי, קיר שיתופי, מאגר מידע

פתיחה

בזוגות
עובדים בזוגות ומרכיבים פאזל של תמונה/ מפה/ שאלה. נותנים כותרת לנושא

גוף השיעור

לבד, בזוגות
שואלים שאלה על הכותרת , מחפשים תשובה במאגר מידע שהמורה יצר , כותבים את התשובה על הלוח השיתופי וקוראים את השאלות והתשובות של חבריהם. מאגרי מידע מומלצים
להרחבה

סיכום

בזוגות ובמליאה
מורה מעלה דילמה בקיר השיתופי, תלמידים כותבים טיעוני בעד או נגד, מתקיים דיון בכיתה