לומדים נושא חדש

אתר המורים הירושלמי קבוצה
אתר המורים הירושלמי סלוטייפ כחול

הצעה לשיעור

אתר המורים הירושלמי דף
שיעור פתיחה הוא הזדמנות לחבר את התלמידים לנושא החדש ולסקרן אותם. הפאזל שיבנו יעורר את סקרנותם, חיפוש המידע יאתגר אותם והדיון המסכם יאפשר להם לבטא את מה שלמדו והבינו.
בכיתה
מחשב לכל שני תלמידים
פאזל דיגיטלי, קיר שיתופי, מאגר מידע
אתר המורים הירושלמי רקע כחול

פתיחה

בזוגות
עובדים בזוגות ומרכיבים פאזל של תמונה/ מפה/ שאלה. נותנים כותרת לנושא
להרחבה
מעוררים סקרנות

שאלות לחשיבה
מביעים עמדות
מעוררים סקרנות

אתר המורים הירושלמי רקע כחול

גוף השיעור

לבד, בזוגות
שואלים שאלה על הכותרת , מחפשים תשובה במאגר מידע שהמורה יצר , כותבים את התשובה על הלוח השיתופי וקוראים את השאלות והתשובות של חבריהם. מאגרי מידע מומלצים
להרחבה
חקירת ידע

תמונה אינטראקטיבית
בדיקה עצמית
פענוח בתרשים זרימה

אתר המורים הירושלמי רקע כחול

סיכום

בזוגות ובמליאה
מורה מעלה דילמה בקיר השיתופי, תלמידים כותבים טיעוני בעד או נגד, מתקיים דיון בכיתה
להרחבה
בודקים עמדות

נקודות מבט בתמונה
תרגול בקבוצות
סיכום עם מפת חשיבה