/
/
ממשיכים ללמוד ולהעמיק

ממשיכים ללמוד ולהעמיק

הצעה לשיעור

נתחיל בהיכרות עם החומר שכבר נלמד בעזרת תמונות, נעמיק את הלמידה על ידי קריאת טקסט וביאור מילים קשות ונסכם ונוודא את ההבנה על ידי תרשים זרימה
בכיתה
מחשב לכל תלמיד או זוג
מצגת עם תמונות והסבר, טקסט וענן מילים, תרשים זרימה

פתיחה

לבד או בזוגות
נזכרים בעזרת תמונות – כל תלמיד מקבל שקופית עם שאלה ושלש תמונות, בוחר בתמונה שהיא התשובה הנכונה, וגורר את התמונה הצידה, לבדיקה עצמית.

גוף השיעור

לבד או בזוגות
תלמיד קורא טקסט , כותב את המילים הלא מובנות בענן המילים , ביחד במליאה מפרשים את המילים

סיכום

בזוגות
מוודאים הבנה – בזוגות מארגנים את ההמידע מהטקסט בתרשים זרימה ומגישים למורה