/
/
תלמידים מובילים שיעור

תלמידים מובילים שיעור

הצעה לשיעור

תלמידים לומדים עצמאית- תלמיד נזכר בעזרת שאלות בידע קודם, לומד בעזרת סרטון ושאלות ידע חדש. בסיכום כל תלמיד יענה על שאלה אחת בנאום מעלית וניצור מאגר של תשובות מוקלטות.
בבית או בכיתה
מחשב לכל תלמיד
שאלון מקוון , מקליט/ מוצא סרטון , סביבה שיתופית

פתיחה

לבד או בזוגות
עונים על שאלון ידע , נזכרים בשיעור הקודם

גוף השיעור

לבד או בזוגות
מורה יוצר או מוצא סרטון על הנושא , תלמיד צופה בסרטון ועותב שאלות ומעלה אותם לסביבה שיתופית

סיכום

לבד או בזוגות
תלמיד בוחר שאלה מהלוח השיתופי, עונה עליה בנאום מעלית , מקליט את עצמו ומעלה לסביבה שיתופית