כתיבת צופן

פענוח צופן ויצירת צופן מהטבע

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים משחקים
// עברית
התלמידים יעבד בקבוצות קטנות, יכירו צפנים, יפענחו אותם  וייצרו בעצמם מפתח לצופן מפריטים מהטבע

ב
חוץ, חורשה קרובה- במקום בו מצאי טבעי מגוון. אם באתר התקיימה התיישבות קדומה, אפשר להתייחס לכך.
כלי כתיבה, כתבי חידה, צופן לקבוצות של 3-4 תלמידים
מיכל מורגנשטרן ורוית לוי מבית ספר אריאל גילה בירושלים

פתיחה

התלמידים במצב מליאה
5 דק'
הצגת משפט מוצפן ופענוחו

מעבר

חלוקה מתודית לקבוצות אקראיות בנות 3-4 תלמידים.

גוף השיעור

במרחב/בחורשה בקבוצות
40 דק'
pענוח משפט מוצפן, יצירת מפתח מפריטים מהטבע ופענוח.

מעבר

רגליים מגנטיות/ קריאת תן

סיכום

בחורשה, במליאה
5 דק'
פיענוח צפנים של קבוצות אחרים
שיתופיות
ב
חוץ, חורשה קרובה- במקום בו מצאי טבעי מגוון. אם באתר התקיימה התיישבות קדומה, אפשר להתייחס לכך.
כלי כתיבה, כתבי חידה, צופן לקבוצות של 3-4 תלמידים
מיכל מורגנשטרן ורוית לוי מבית ספר אריאל גילה בירושלים
לוגו חוות דעת

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים