הפצת זרעים

איסוף וחקר הפצת זרעים מסוגים שונים

// מדעים
התלמידים יכירו את מושג הפצת הזרעים, יאספו זרעים שונים ויחקרו את אופן הפצתם ויהיו שותפים בשימור והפצת הזרעים במרחב | שיעור זה מתבסס על הכרת התלמידים את מחזור חיי הצמח.

שיתופיות
ג', ד', ה'
אתר טבע, חורשה או שדה קרוב
מעטפות ומדבקות, כלי כתיבה, ערכות איסוף לכל קבוצה: מיכל פלסטיק לאיסוף, גרב, זכוכית מגדלת
טליה זיסקין יוסקוביץ

פתיחה

במליאה
20 דק'
הכרות עם הצורך בהפצת זרעים

מעבר

חלוקה לקבוצות של 3-4 תלמידים בעזרת משחק "מולקולות"

גוף השיעור

במרחב
40 דקות
איסוף פירות וזרעים, חקר הממצאים והיכרות עם שיטות הפצת הזרעים

סיכום

במליאה
20 דקות
שיתוף בתובנות והפצת הזרעים

גלריה

שיתופיות
ג', ד', ה'
אתר טבע, חורשה או שדה קרוב
מעטפות ומדבקות, כלי כתיבה, ערכות איסוף לכל קבוצה: מיכל פלסטיק לאיסוף, גרב, זכוכית מגדלת
טליה זיסקין יוסקוביץ
לוגו חוות דעת

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים