/
/
/
/
השוואה בין עצים נשירים לירוקי עד

השוואה בין עצים נשירים לירוקי עד

למידה בעקבות השיר "ההר הירוק" של יורם טהרלב

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים משחקים
// עברית

התלמידים יעבדו בקבוצות וילמדו על ההבדלים בין עצים נשירים לעצים ירוקי עד באמצעות איתור העצים השונים בשטח והשוואה ביניהם בטבלת תבחינים. שיעור זה מומלץ בסתיו, בראשית החורף ובקיץ.

יש צורך לקיים סיור מקדים על מנת לאתר שטח בו יש עצים ירוקי עד ועצים נשירים בסמיכות זה לזה.

שיתופיות
ב', ג', ד'
בחצר או בחורשה קרובה
כרטיסיות עבודה מודפסות
נוי סנה, עופרה מועלם, יהודית אלבז ואילה קדרי פרידמן

פתיחה

במרחב
5 דקות
שרים את "ההר הירוק"

מעבר

חלוקה לקבוצות

גוף השיעור

במרחב
35 דקות
עבודה בקבוצות על 3 כרטיסיות משימה

מעבר

איסוף הכיתה בקריאה מוסכמת

סיכום

במרחב
10 דקות
משתפים בממצאים

גלריה

שיתופיות
ב', ג', ד'
בחצר או בחורשה קרובה
כרטיסיות עבודה מודפסות
נוי סנה, עופרה מועלם, יהודית אלבז ואילה קדרי פרידמן
לוגו חוות דעת

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים