/
/
/
/
קוראים וכותבים בטבע

קוראים וכותבים בטבע

מתרגלים קריאה וכתיבה בעזרת פריטים מהטבע

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים משחקים
// עברית

התלמידים יתרגלו איות ואף יכתבו על ידי פריטים מהטבע. השיעור מתאים לשלב שבו התלמידים מכירים את כל האותיות

שיתופיות
ב'
חצר או חורשה קרובה
מדרכי אותיות, חבל
אילה קדרי פרידמן וטליה זיסקין יוסקוביץ

פתיחה

במליאה
15 דקות
זיהוי אותיות א-ב

מעבר

חלוקה לקבוצות בנות 3-4 תלמידים.

גוף השיעור

בקבוצות בטבע
40 דקות
זיהוי אותיות במרחב

מעבר

רגליים מגנטיות/קריאת תן

סיכום

במליאה
5 דקות
שיתוף באותיות שסביבנו

גלריה

שיתופיות
ב'
חצר או חורשה קרובה
מדרכי אותיות, חבל
אילה קדרי פרידמן וטליה זיסקין יוסקוביץ
לוגו חוות דעת

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים