/
/
/
/
שמות תואר – עלים

שמות תואר – עלים

היכרות עם מגוון שמות תואר לעלים

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים משחקים
// עברית

התלמידים יתרגלו התבוננות בעלים ושימוש במילות תואר.
הערות מקדימות: כדאי לבחור מקום בו קיימים מגוון עצים, בעלי עלים מסוגים שונים. אם הפעילות מתקיימת בחורף, יש לוודא שיש באזור עצים ירוקי עד.

שיתופיות
ב'
התלמידים יתרגלו שימוש במילות תואר חדשות
חורשה קרובה, טבע פתוח מקום בו יש מגוון עצים
כלי כתיבה , מחברות או קלסר קשיח, דפי עבודה, מסקינגטייפ, עפרונות צבעוניים
אילה קדרי פרידמן וטליה זיסקין יוסקוביץ

פתיחה

במליאה
15 דק'
הכרות עם מגוון מילות תואר לעלים

מעבר

חלוקה לקבוצות בנות 3-4 תלמידים

גוף השיעור

מפוזרים במרחב
45 דק'
מוצאים עלים, מתבוננים ומעמיקים

מעבר

רגליים מגנטיות/קריאת תן

סיכום

במליאה
10 דק'
מסכמים ביחד תובנות על העלים

גלריה

שיתופיות
ב'
התלמידים יתרגלו שימוש במילות תואר חדשות
חורשה קרובה, טבע פתוח מקום בו יש מגוון עצים
כלי כתיבה , מחברות או קלסר קשיח, דפי עבודה, מסקינגטייפ, עפרונות צבעוניים
אילה קדרי פרידמן וטליה זיסקין יוסקוביץ
לוגו חוות דעת

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.