/
/
/
/
מיון והכללה בטבע

מיון והכללה בטבע

איסוף פריטים מהטבע ומיונם

מנח״י חוות דעת למידה חוץ כיתתית ילדים משחקים
// עברית

התלמידים יאספו פריטים, ימיינו אותם לקבוצות לפי רצונם ויכלילו.
חלקו הגדול של השיעור מוקדש לעבודה בקבוצות קטנות ועיקרו איסוף הפריטים עד שלב המיון.
אם הנושא תורגל בכיתה, יש להקדיש זמן מועט למבוא.

שיתופיות
ב'
חצר או חורשה קרובה
סלסלאות/ שקיות לאיסוף לכל קבוצה בדים לבנים לכל זוג/קבוצה
רוית לוי, ומיכל מורגנשטרן, טליה זיסקין יוסקוביץ

פתיחה

במליאה
15 דק'
מתרגלים מיון והכללה באופן כיתתי

מעבר

חלוקה לקבוצות בנות 3-4 תלמידים.

גוף השיעור

במרחב פתוח
25 דק'
איסוף פריטים מהטבע, מיון לקבוצות והכללה

סיכום

במליאה
10 דק'
מנחשים ומכלילים

גלריה

שיתופיות
ב'
חצר או חורשה קרובה
סלסלאות/ שקיות לאיסוף לכל קבוצה בדים לבנים לכל זוג/קבוצה
רוית לוי, ומיכל מורגנשטרן, טליה זיסקין יוסקוביץ
לוגו חוות דעת

חוות דעת

מרכז חדשנות פדגוגי ללמידה בטבע, הממוקם בלב שכונת גילה באתר הטבע העירוני "ח'רבת ארזה". המרכז מכשיר ומלווה מורים ומורות בהוראה חוץ כיתתית פעילה ומגוונת, עוסק בליווי בתי ספר ובפיתוח פדגוגי בתחומי הלמידה המבוזרת.

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים