יוצרים ומסכמים ביחד את החומר – חדר בריחה לסיכום/ לימוד נושא