יוצרים מם (meme) שיתופי כתוצר של דיון מנקודת מבט ביקורתית