משימת הבניית ידע הבעת עמדה

משימת הבניית ידע הבעת עמדה
# תרגול
משימת הבניית ידע הבעת עמדה
# תלמיד בוחר
משימת הבניית ידע הבעת עמדה
# שיתופיות
Group 6687

 איך? 

מגבשים עמדה עצמאית על הטקסט באמצעות הבעת  עמדה או הסקת מסקנה מסקנות

המלצה: מומלץ לומר לתלמידים בצורה מפורשת איזו מיומנות חשיבה הם מתרגלים

מה המורה עושה ? 

  • בוחר את הטקסט עליו יעבדו התלמידים 
  • יוצר תבנית שמובילה את התלמיד בשלבים להבנות את הידע החדש שיוצר על סמך ידע שלמד מהטקסט , כותב הנחיות או נותן כותרות שינחו את התלמיד תהליך הבניית הידע

  מצורפת תבנית להורדה

מה התלמיד עושה ? 

  • קורא את הטקסט 
  • בוחר במה להעמיק 
  • כותב את עמדתו המנומקת או מסיק מסקנות על פי הנדרש בתבנית

 למה? 

  • הוצאת המסר הסמוי מהטקסט היא הדרך להבנתו בצורה מעמיקה . הבניית ידע דורשת מהתלמידים להשתמש מיומנויות חשיבה גבוהות . 
  • פיענוח באמצעות תרשימי זרימה יעזרו בעתיד לתלמידים לארגן את תהליך הכתיבה שלהם 

 כלים לביצוע 

365

יצירת מסמך וורד חדש

משימת הבניית ידע הבעת עמדה
רמה בסיסית 365
משימת הבניית ידע הבעת עמדה
רמה בסיסית גוגל