סיכום – תלמידים מציגים

סיכום – תלמידים מציגים
# תרגול
סיכום – תלמידים מציגים
# תלמיד בוחר
סיכום – תלמידים מציגים
# שיתופיות
Group 6687

 איך? 

בונים נאום מעלית של דקה, מתאמנים עליו על ידי צילום עצמי. 

מעלים את הנאום המצולם לסביבה שיתופית ומקבלים תגובות

מה עושה המורה? 

  • מגדיר את נושא הנאום 
  • מגדיר לוח זמנים 
  • יוצר סביבה שיתופית אליהם יעלו את הנאום המצולם 
  • מגדיר את דרך התגובה של התלמידים

מה עושה התלמיד? 

  • יוצר נאום מעלית על פי הכללים 
  • מתאמן עליו ומקבל משוב ונותן משוב לאחרים 
  • מציג אותו בדרך שהמורה הגדיר

 למה? 

  • דרך לסכם את החומר שנלמד או לסכם דיון שהתקיים בצורה תמציתית ומסודרת 
  • אפשרות לתת לתלמידים להתאמן על מיומנות של הבעה בעל פה 

 כלים לביצוע 

מצלמת הטלפון הסלולרי

365

יצירת מסמך וורד חדש

סיכום – תלמידים מציגים
רמה בסיסית 365
סיכום – תלמידים מציגים
רמה בסיסית גוגל