עץ רעיונות לפתיחה מפעילה
 איך? 

פעילות קצרה המהווה טקס פתיחה ללמידה בחוץ ומייצרת אקטיביות של הלומד, וביטחון וודאות במרחב.

מה המורה עושה?

  • בוחר מתוך עץ הרעיונות פעילות אחת שתתאים לכיתתו.
  • מתכנן את החיבור בין הפתיחה לבין גוף השיעור (האם אני רוצה לחלק לקבוצות? להכיר להם את הסביבה? לחשוף בפניהם מושגים/ אלמנטים שיופיעו בהמשך השיעור? לאפשר חיבור וגיבוש קבוצתי לפני המשימה הלימודית?)
  • במהלך הפעילות המורה צופה בתלמידים ולומד מה עובד יותר/ פחות ביחס למטרות שהציב? האם יש צורך לתת מענה לתלמידים ספציפיים?

מה התלמידים עושים?

  • עובדים בקבוצה, נעים במרחב
  • משתמשים בעצמים במרחב כדי לתקשר ולשחק זה עם זה.
 למה? 
  • עצם היציאה למרחב החוץ כיתתי מאפשרת ומזמנת עבודה אקטיבית, תנועתית. כמו כן, הסביבה חושפת מגוון חדש של גירויים והסחות.
  • הצורך הטבעי של הילדים להיות בתנועה מקבל מענה כבר בתוכנית המובנית של השיעור ובכך מפנה את התלמידים ללמידה ומאפשרת ריכוז גבוה יותר במשימות הדורשות איסוף, מיקוד והתכנסות.
 כלים לביצוע