פותחים את השיעור ביחד – מביעים עמדות מבוססות עובדות