קריאה משותפת בחיק הטבע
 איך? 

אם קיים בבית ספרכם פרויקט קריאה מונחית- זה הזמן להוציא אותו מחוץ לכיתה! אפשר גם להקריא מספר אחד והתלמידים מקשיבים.

מה המורה עושה?

  • אפשר להקריא את הסיפור או חלק ממנו.
  • אפשרות אחרת תהיה לתת להם זמן לקרוא קריאה דמומה.

מה התלמידים עושים?
יש כמה אפשרויות:

  • הקשבה למורה.
  • תלמידים מקריאים קטעים מהסיפור.
  • משחק תפקידים שבו משתתפים כל התלמידים (כמובן שלא להכריח את מי שלא רוצה) או בקבוצות קטנות יותר.
  • קריאה דמומה כשכל תלמיד יכול 'לתפוס' פינה במרחב מוגבל.
 למה? 

החוץ מזמן שקט וצורת ישיבה טבעית יותר לילדים. בנוסף, המרחב הגדול מאפשר חלוקה לקבוצות המפוזרות במרחב, כך שלכל קבוצה יש שקט מסביבה וכך ניתן לתת משימת קריאה בקול לכמה קבוצות במקביל.