עונים על שאלה מרכזית מגיבים לחברים לכיתה ומפתחים דיון