שאלון סיכום
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp

בסיום תהליך הלמידה המורה מבקש מהתלמידים לענות על שאלון כדי להעריך את ההבנה.

מה עושים המורים

  • מורה מנסח שאלות ידע ושאלות חשיבה בעקבות הנושא הנלמד
  • בונה מהשאלות שאלון דיגיטלי עם משוב מיידי 
  • השאלון יופיע לתלמידים בכיתה הוירטואלית כמשימה אישית או כיתית
  • המורה יוכל לצפות בתוצאות הכיתתיות והאישיות ולהסיק אילו נקודות צריך לחזק

הוראות לתלמידים

  • בסיכום השיעור/ תהליך הלמידה הא-סינכוני , מקבל את הקישור לשאלון כמשימה אישית או כיתית ועונה עליו
  • בודק את רמת הידע אליו הגיע בעזרת המשוב המיידי שקיבל וכותב למורה על אילו נושאים היה רוצה לחזור ולהעמיק בשיעורים הבאים
 למה? 
  • לבסס את ידיעת החומר.
  • לאתר תלמידים שלא קלטו את הידע בשיעורים הקודמים.
  • לקיים דיונים שמבוססים על ידע.
  • שאלונים עם משוב מיידי מאפשרים לתלמידים באופן מידי לדעת מה מצבם בהתייחס לידע שנלמד.

https://teacher.jlm.org.il/popups/21321

חלקי השיעור: סיכום שיעור
מיקום השיעור: בכיתה | וירטואלי | מרחוק
אופן הלמידה: לבד
משך הפעילות: 5-10 דק׳
רמת קושי טכנולוגית: פשוט
זמן הכנה לשיעור: עד חצי שעה | חצי שעה ומעלה
תחום דעת: מדעי | רב מלל | שפה

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

מסכמים

דרך הומוריסטית לסכם נושא חדש. תלמיד בוחר תמונה ויוצר לה משפט mem.

טקס אוסקר החינוך הירושלמי 2023

בואו לראות את טקסט האוסקר הירושלמי שלנו

הסטודיו של ביתא

תוכנית חינוכית המאפשר מרחב עבודה , לכם המורים, להיפגש עם מורים אחרים ומונטורים וסדנאות והלעזר אחד בשני