שאלון סיכום

בסיום תהליך הלמידה המורה מבקש מהתלמידים לענות על שאלון כדי להעריך את ההבנה.

מה עושים המורים

  • מורה מנסח שאלות ידע ושאלות חשיבה בעקבות הנושא הנלמד
  • בונה מהשאלות שאלון דיגיטלי עם משוב מיידי 
  • השאלון יופיע לתלמידים בכיתה הוירטואלית כמשימה אישית או כיתית
  • המורה יוכל לצפות בתוצאות הכיתתיות והאישיות ולהסיק אילו נקודות צריך לחזק

הוראות לתלמידים

  • בסיכום השיעור/ תהליך הלמידה הא-סינכוני , מקבל את הקישור לשאלון כמשימה אישית או כיתית ועונה עליו
  • בודק את רמת הידע אליו הגיע בעזרת המשוב המיידי שקיבל וכותב למורה על אילו נושאים היה רוצה לחזור ולהעמיק בשיעורים הבאים

 למה? 

  • לבסס את ידיעת החומר.
  • לאתר תלמידים שלא קלטו את הידע בשיעורים הקודמים.
  • לקיים דיונים שמבוססים על ידע.
  • שאלונים עם משוב מיידי מאפשרים לתלמידים באופן מידי לדעת מה מצבם בהתייחס לידע שנלמד.

https://teacher.jlm.org.il/popups/21321

שכבת גיל: ג'-ו' | ז׳-ט׳ | י'-יב' | רב גילאי
מטרת השיעור: הקנייה (נושא חדש) | תרגול
חלקי השיעור: סיכום שיעור
מיקום השיעור: בכיתה | וירטואלי | מרחוק
אופן הלמידה: לבד
שימוש בטכנולוגיה: מחשב לכל תלמיד | טבלט+גישה לאינטרנט
משך הפעילות: 5-10 דק׳
רמת קושי טכנולוגית: פשוט
זמן הכנה לשיעור: עד חצי שעה | חצי שעה ומעלה
תחום דעת: מדעי | רב מלל | שפה

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים

מסכמים

דרך הומוריסטית לסכם נושא חדש. תלמיד בוחר תמונה ויוצר לה משפט mem.
ארגז כלים
מסכמים

ח'רבת ארזה, חוות דעת

העפלה של פרפרים היא תופעה בה פרפרים עולים למקומות גבוהים כדי למצוא בני ובנות זוג. מוזמנים להגיע לח'רבת ארזה לצפות
לוגו חוות דעת
חוות דעת
ח'רבת ארזה, חוות דעת

יצירה בעקבות למידה

בואו לראות רעיון לשיעור עם יצירה באמצעות הלמידה שלמדנו עד כה
ארגז כלים
יצירה בעקבות למידה