חשיבה ביקורתית

עורכים דיון בקבוצה על דלמה שהמורה הגדיר,
מגיעים למסקנות,
מחלקים עבודה: 1. בוחרי התמונה 2. קופירייטרים- כותבי הטקסט

מה עושים המורים

  • מגדיר את הדילמה / נושא הדיון  והתוצר 
  • מגדיר לוח זמנים

הוראות לתלמידים? 

  • מקבל על עצמו תפקיד 
  • משתתף פעיל שתורם את חלקו לפי הגדרת המשימה

 למה? 

  • משימה שיתופית עוזרת לתלמידים לתרגל עבודת צוות 
  • עוזרת למקד את הלמידה ומציבה בפני התלמידים אתגר. 
  • דורש מהתלמידים חשיבה על יצירת תוצרה עם מסר ברור ומדויק

https://teacher.jlm.org.il/popups/21457

עוד נושאים באתר למורים ירושלמים